astra_server

Национален AIS Сървър

Националният AIS сървър е разработен от Астра Пейджинг ООД по договор с ИА “Морска Администрация”. Сървърът осигурява всички необходими средства за интеграция на националната система за следене на корабния трафик (VTMIS) със SRIT подсистемата на SafeSeaNet – европейската система за следене на корабния трафик. Националният AIS сървър е интегриран в Средиземноморската AIS мрежа с център в Италия от средата на 2007 година.

Прочети повече

astra_database

VTS База данни

Информационната система “Събиране на данни, планиране и анализ на корабоплаването в зоните на VTS” (VTS Database) е проект разработен по заявка на ДП “Пристанищна инфраструктура”. Проектът е основен модул към националната система за наблюдение на корабния трафик – VTMIS. Чрез реализацията на този проект се изпълнява една от основните функции на VTMIS – предлагането на информационни услуги към…

Прочети повече

VTMIS Мониторинг

VTMIS Мониторинг

Системата за мрежов мониторинг (SNM) осигурява непрекъснато наблюдение на статуса на отделните технически подсистеми на VTMIS. SNM следи основните параметри на работа на мрежата, оборудването, електрозахранването и състоянието на системните сървъри.

Прочети повече

astra-oil

VTOPIS

Астра Пейджинг ООД разработи пилотен проект за “Информационна система за нефтеното замърсяване предизвикано от корабния трафик” финансиран от ООН и Световната банка. Проектът беше внедрен в Морската Администрация на Република България.

Прочети повече

port-icon

ИОП

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В ПРИСТАНИЩАТА:
Подобряване на организацията по обработка на документи за издаване на разрешения “Свободна практика” и “Разрешение за отплаване” (Sailing Permission)
Съкращаване на времетo за обработка на документите
Стандартизиране на документите по препоръките на IMO (FAL Forms)

Прочети повече

rsz_1astra-vessel-toedit

Следене на корабния трафик

VT Explorer оперира най-голямата AIS мрежа в Южна Европа и е един от водещите международни доставчици на услуги за проследяване на корабния трафик. Системата VT Explorer обработва дневно над 100 милиона AIS съобщения, получени от над 65 000 кораба.

Прочети повече