Национален AIS Сървър на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Всъответствие с ЕС Директива 59/2002 България се задължава да изпълни изискванията на Европейския съюз за наблюдение на корабния трафик и да обменя данни от AIS системата със другите държави-членки на ЕС. България разполага със 100% AIS покритие на зона A1 от 2004 година. Обменът на AIS данни е реализиран през 2007 година чрез изграждане на Национален AIS сървър.

Националният AIS сървър е разработен от Астра Пейджинг ООД по договор с ИА “Морска Администрация”. Сървърът осигурява всички необходими средства за интеграция на националната система за следене на корабния трафик (VTMIS) със SRIT подсистемата на SafeSeaNet – европейската система за следене на корабния трафик. Националният AIS сървър е интегриран в Средиземноморската AIS мрежа с център в Италия от средата на 2007 година.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

 1. Събиране, контрол и обединяване на AIS данни от:
  • Базовите станции на националната AIS система
  • Външни AIS приемници/базови станции
  • Европейска SRIT система
  • Средиземноморски AIS сървър
  • Други национални AIS сървъри
 2. Обработка, анализ и съхранение на AIS информация в суров (NMEA) вид и декодиран формат в релационна SQL база данни
 3. Филтриране на потока от данни по различни критерии (източник, номер на съобщение, географска зона)
 4. Разреждане (downsampling) на потока от данни
 5. Изпращане на AIS данни към следните системи:
  • Европейско ниво
  • SRIT система на Европейския съюз
  • Средиземноморски AIS сървър
  • Други национални AIS сървъри
  • Национално ниво
  • Гранична полиция
  • Военноморски сили
  • Customs
  • Пристанищна общност

national-ais-server

 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входни интерфейси

 • Изходяща TCP връзка към източника на данни и приемане на входящ поток
 • Входяща TCP връзка от източника на данни и приемане на входящ поток
 • Входящ UDP поток от източника на данни
 • Серийна връзка (RS232)
 • Конзолен вход (за тестови нужди)

NMEA обработка

 • Обработвани съобщения – 1,2,3,4,5,9,18,19,24a/b
 • CRC контрол
 • Проверка на времево закъснение
 • Филтър на дубликати
 • Производителност – до 20000 съобщения/минута

База данни

 • Суров (NMEA) архив – 30 дни
 • Статистически архив – 5 години
 • Таблица “Текущо състояние”
 • База данни с параметри на кораби
 • “Last seen” функция
 • Следене – 72 часа

Филтрация

 • По номер на съобщение
 • По номер на източник
 • По полигон

Разреждане (downsampling)

 • Интервал – от 0 до 7200 секунди
 • Съобщение 9 (SAR самолет) не се подлага на разреждане

Изходни мрежови интерфейси

 • Входяща TCP връзка към сървъра и изходящ TCP поток от данни
 • Изходяща TCP връзка към клиента и изходящ TCP поток от данни
 • Изходящ UDP поток от данни към клиента
 • VPN тунел (PPTP RFC2637)

Изходни протоколи

 • NMEA (IEC 61993-2, 61162-1)
 • XML изход
 • VT Explorer протокол

Възстановяване от архив

 • Извличане на избран времеви период от архив
 • Проиграване на ситуации чрез софтуер “VT Explorer replay”

Администриране и контрол

 • Web базирана администрация на потребители и филтри
 • Web базиран мониторинг на източниците на данни
 • Web базиран мониторинг на хардуера и системните ресурси
 • Web базиран директен достъп до базата данни
 • SQL интерфейс