За Нас

Астра Пейджинг ООД е създадена през 1997 година в гр. Сливен с основен предмет на дейност доставка на телекомуникационни услуги. Компанията стартира своя бизнес с изграждане на регионална пейджинг система в гр. Сливен.

През 1998 година в партньорство с CadKP (New York,USA) Астра Пейджинг разработва продукт за редактиране на видео материали – “E-LogIn video editing suite“. Продуктът е продаден в стотици копия само няколко месеца след неговото официално завършване.

Астра Пейджинг навлиза в морския бизнес през 2004 година, когато участва в първата фаза по изграждането на националната система за контрол на корабния трафик – VTMIS (Vessel Traffic Management and Information Service). Като затворена мрежа VTMIS осигурява данни за корабния трафик само на рейдовите кули във Варна и Бургас, което лишава много организации, ведомства и частни компании от възможността да използват тази информация.

about-usВ средата на 2005 година, Астра Пейджинг насочва своите усилия и ресурси в разработката на независима частна мрежа за следене на корабния трафик, която да бъде ориентирана към фирмите в морския бизнес. Търговското име на проекта е VT Explorer. Ядрото на системата включва изграждане на мрежа от AIS приемници, централен сървър и потребителско приложение за визуализация на трафика. В началото на 2006 е завършена първата част от AIS мрежата състояща се от няколко AIS приемника разположени по българското крайбрежие. Официалното откриване на системата е на 1 юни 2006. Само две години по-късно мрежата достига над 50 приемника в различни европейски пристанища. Днес VT Explorer се ползва с много добър прием от стотици компании в България, Кипър, Румъния, Русия, Турция и Украйна.

Няколко месеца след официалния старт на VT Explorer, продуктът е адаптиран и за използване в националната VTMIS система в интерес на служителите в Морска Администрация. След успешно участие в две международни военноморски учения, модифицирани версии на VT Explorer са внедрени във Военноморските сили на Република България и Гранична полиция.

cargo-ship
През 2006 година, Астра Пейджинг ООД е номинирана от Проектното бюро на ООН (UNOPS) за изпълнител на пилотен проект “Vessel Traffic Oil Pollution Information System”. Проектът е финансиран от Global Environment Facility (GEF/UNDP) и включва шест отделни подсистеми за обработка на информация, касаеща опазването на морската среда от замърсяване с нефтени продукти, причинено от корабоплаването. Проектът е успешно завършен през Ноември, 2007 г.

В края на 2006 година, AIS сървърът на Астра Пейджинг ООД е избран от Морска Администрация за прилагане в ролята на Национален AIS сървър. След успешното завършване на проекта през 2007 година, България е номирана за участие в тестовата фаза на Средиземноморската AIS мрежа на Европейския съюз с координационен център в Италия. Днес, Националният AIS сървър е ключово звено осигуряващо информация за корабния трафик в реално време на Военноморските сили на Република България, Гранична полиция и други национални ведомства.

В началото на 2007 година, Астра Пейджинг ООД разработва информационната система “Събиране на данни, планиране и анализ на корабоплаването в зоните на VTS” (VTS база данни). Системата централизира и разпределя информацията от трафик центровете във Варна и Бургас и е ключов модул към VTMIS за генериране на отчети и анализи за нуждите на Морска Администрация, ДП “Пристанищна инфраструктура“, митници и др.

sea-portПрез същата година Астра Пейджинг ООД става подизпълнител на Sofrelog S.A. (France) за изграждането на втората фаза от националната VTMIS система. В рамките на договора Астра Пейджинг разработва системата за мониторинг на оборудването на VTMIS и доставя данните необходими за генериране на електронните карти на пристанищата и крайбрежната зона. Екипът на фирмата е изпълнител и на гаранционното обслужване в периода Ноември 2007-Ноември 2008 г.